O projektu

Projekt Ptice brez meja je dveletni mednarodni partnerski Erasmus+ projekt, v katerem sodelujemo s šolami iz 4 partnerskih držav. V projekt so vključeni učenci od 5. do 9. razreda in tim 9-ih učiteljev ter ravnateljica.

Vse se vrti okoli ptic. V okviru projekta potekajo razne aktivnosti na prostem, od opazovanja ptic na zavarovanih območjih ali v šolski in domači okolici, do skrbi za ptice pozimi in v času gnezdenja. Da bi zvišali kreativno in kritično mišljenje otrok pri obravnavi določenih naravovarstvenih tem pa bodisi pri Erasmus+ krožku bodisi pri pouku uporabljamo metode, kot so debate, razprave, predstavitve, gledališke igre in CLIL (to je pouk nejezikovnega predmeta, npr. biologije, kemije, fizike, matematike, umetnosti v tujem jeziku). Namen projekta je v bistvu spodbuditi zanimanje za naravoslovne predmete (STEAM – naravoslovje, tehnika, matematika, umetnostna vzgoja) pri učencih ter zvišati raven njihovega znanja pri teh predmetih.