Aktivnosti

Aktivnosti potekajo v okviru pouka, organiziranih dni, Erasmus+ krožka v šoli in na terenu ter v okviru mednarodnih projektnih srečanj.